Thursday, May 31, 2012

Hii ni bank ama ni kiosk ya chapati?

Thank you, @tjjullu.

Friday, May 18, 2012